Omdat geven en krijgen erg fijn kan zijn!

Heb jij een gouden hart en kun je kinderen blijmaken met speelgoed waar je toch niet meer mee speelt? Ga dan snel naar onze wensenpagina om te kijken welke wensen nog openstaan! Lees verder

Steun Stichting de Wensboom

Wil jij graag Stichting de Wensboom steunen maar heb je geen gebruikt speelgoed meer in huis? Alle giften zijn welkom, in welke vorm dan ook.

Wilt u uw steentje bijdragen aan dit project? Elke vrijwillige bijdrage is welkom op rekeningnummer NL62 RBRB 0777 9358 13 ten name van stichting de Wensboom.