Omdat geven en krijgen erg fijn kan zijn!

Heb jij een gouden hart en kun je kinderen blijmaken met speelgoed waar je toch niet meer mee speelt? Ga dan snel naar onze wensenpagina om te kijken welke wensen nog openstaan! Lees verder

Privacy Stichting de Wensboom

Vanaf 25 mei 2018 zijn ook verenigingen en stichtingen verplicht u te informeren wat zij met uw persoonsgegevens doen en moeten zij deze gegevens goed beschermen.

Stichting de Wensboom legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden (vervullen van wensen van kinderen uit minderbedeelde gezinnen in de gemeentes Gemert-Bakel en Boekel) of de verwerking van een eenmalige gift.

Wij verstrekken gegevens niet aan derden. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten.

Stichting de Wensboom zorgt voor een goede en passende beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden. Deze worden lokaal beheerd op een pc bij een van onze bestuursleden (uitvoerder die ook wensenlijst bemand). Er wordt elke dag een back-up gemaakt op een externe harde schijf, die in een afgesloten ruimte staat.U kunt zich te allen tijde afmelden als wenser/vervuller. Stuur daarvoor een mail aan info@dewensboom.nl.

Aan het einde van het seizoen worden de verzamelde gegevens verwijderd, met uitzondering van de gegevens voor de mailinglijst. Onze stichting heeft 2 doelgroepen: wensers en vervullers. Deze gegevens zijn alleen bekend bij de persoon die de wensenlijst bemand (dus diegene die zorgt voor melding van wensen op de site en verdere verwerking van deze wensen middels een Excel-bestand). Deze persoon is tevens verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de wensen door de vervullers. Onderstaand wordt per groep uitgelegd welke gegevens wij vastleggen.

1. Wensers

  • Aanmelddatum
  • Naam en achternaam
  • Adres (straat + woonplaats)
  • Telefoonnummer
  • Leeftijd
  • Aantal broers/zussen
  • E-mailadres
  • Wensen die zij voor een bepaalde periode (jaar) inleveren

Wensers melden zich bij onze stichting aan via de website, via verplichte velden. Deze gegevens komen aan bij de beheerder van de wensenlijst.

De wensers worden ook opgenomen in een maillijst zodat wij aan het begin van ons seizoen (eind oktober/begin november) een nieuwsbrief kunnen versturen. Hiervoor worden opgenomen het emailadres en de voor- en achternaam.

Het e-mailadres wordt tevens gebruikt om de wensers en hun ouders uit te nodigen om de ingeleverde wensen op een bepaald moment op te halen (1x net voor Sinterklaas en 1x net voor Kerstmis) bij ons inzamelpunt. Het telefoonnummer is indien er vragen onzerzijds zijn over de ingediende wensen.

2. Vervullers

Vervullers melden zich aan door het sturen van een email aan info@dewensboom.nl. Van de vervullers bewaren wij het e-mailadres en evt. naam (indien bekend). Dit wordt zowel op de computer als op een papieren uitdraai bewaard. Na afloop van onze periode worden deze gegevens verwerkt in een maillijst. Deze lijst gebruiken wij om aan het begin van het seizoen een nieuwsbrief te sturen en op het einde voor een bedankbrief.

De wensers en vervullers worden op de hoogte gebracht van ons beleid via een melding op de site van onze stichting. Onze website is voorzien van een SSL-certificaat.

Mocht u om wat voor reden dan ook meer willen weten over uw gegevens of wat we er mee doen, dan kunt u dit navragen door een email te sturen aan info@dewensboom.nl.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Stichting de Wensboom